Podsumowanie roku 2015

15 stycznia 2016 roku

W minionym, 2015 roku uzyskaliśmy trzy dofinansowania z: PFRON, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS. Tym razem przeszkoliliśmy aż 240 osób. Okazało się, że na proponowane przez nas szkolenia jest olbrzymie zapotrzebowanie społeczne, szczególnie w środowiskach wiejskich i małych miasteczkach. W obecnym roku ponownie staramy się o kolejne granty na ten cel.

Newsletter