Projekty 2015 rok

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością”, które przygotowaliśmy wspólnie z Katedrą Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, i które zgłosiliśmy w bieżącym roku do konkursu ofert ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej otrzymało dofinansowanie. Dzięki temu, w ramach zadania publicznego: „Wypracowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych” przygotowaliśmy trzy edycje szkoleń „Asystent seniora z niepełnosprawnością” dla mieszkańców gmin Suchy Las i Tarnowo Podgórne oraz Czapur i Wiórka.dr n. Med. Ewa Zasadzka

Opracowany schemat szkolenia zawsze jest ten sam. Szesnastogodzinne spotkania odbywały się przez cztery dni. Dwa pierwsze to wykłady dla wszystkich uczestników.

Podczas pierwszego dnia dr n. Med. Ewa Zasadzka w trakcie czterogodzinnego spotkania prowadziła wykłady na temat postępowania z osobą starszą niepełnosprawną oraz zapoznawała ze specyfiką procesu starzenia a także z najczęściej występującymi dolegliwościami i objawami chorobowymi u osób starszych. 

Drugi dzień szkolenia to dwa spotkania:

Mgr Aleksandra Wielik-NowakMgr Aleksandra Wielik-Nowak, specjalista w dziedzinie ratownictwa medycznego prowadziła zajęcia z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Wytycznym Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010r. Uczestnicy szkolenia poznawali zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo –oddechowej, uczyli się jak udzielić pomocy w zadławieniu oraz w sytuacji nagłego zachorowania (nagłe zatrzymania krążenia, udar mózgu, napad drgawkowy, hipo/hiperglikemia, zatrucia, omdlenia, przegrzanie organizmu, duszność, ból w klatce piersiowej).

Kolejne dwie godziny to spotkanie z dr n. med. Anną Klatkiewicz, psychologiem i psychoterapeutą z zakresu psychologicznych aspektów sprawowania funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej lub starzejącej się z elementami komunikacji interpersonalnej. Słuchacze nabywali umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą podopieczną, rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych w relacji z osobą podopieczną a także uczyli się jak radzić sobie ze stresem i sytuacją przeciążenia.dr n. med. Anną Klatkiewicz

Trzeci i czwarty dzień szkolenia odbywał się w podziale na dwie grupy. Naprzemiennie uczestnicy mieli spotkania z dwiema pielęgniarkami.

Mgr Jolanta Plens-Gałąska omawiała czynności dnia codziennego opiekuna, a w szczególności zaprojektowanie planu opieki. Kolejnym moduł dotyczył sposobu odżywiania i karmienia seniora z propozycjami przykładowych jadłospisów. Pani mgr omawiała sposoby odżywiania przez sondę żołądkową lub przetokę żołądkową ( gastrostomię). Kolejny temat związany był z problemami oddawania moczu połączony z nauką wykorzystania najnowszej generacji cewników. Omawiała także sposoby komunikacji z osobą starsza z zaburzeniami pamięci.

Licencjonowana pielęgniarka Katarzyna Waraczewska-Wiese, specjalista w długoterminowej opiece rehabilitacyjnej oraz leczeniu ran prowadziła warsztaty z zabiegów pielęgnacyjnych, a w szczególności: toalety seniora, mycia całego ciała w łóżku i higieny części intymnych oraz stosowania i zakładania podkładów, pielucho-majtek u osoby leżącej. Uczyła bezpiecznego przekładania podopiecznego z wózka do łózka, zmian pozycji ułożeniowych w łóżku oraz ubierania osoby leżącej. Omawiała szeroko profilaktykę przeciwodleżynową z demonstracją najnowszych sposobów a także demonstrowała udogodnienia zapobiegające powstawaniu odleżyn( krążki, wałki, poduszki żelowe, drabinki).

   Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w szkoleniu, z uwzględnieniem ilości godzin i zakresu tematycznego kursu, podpisany przez panią dr hab. n. med. Mariolę Pawlaczyk Kierownika Katedry Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu oraz mgr Teresę Kruczkowską Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Dzięki wielkiej uprzejmości toruńskiej Fundacji „Razem Zmieniamy Świat”, która opracowała projekt „Damy Radę” otrzymujemy nieodpłatnie poradniki „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”. Jest to nieocenione kompendium wiedzy dla opiekujących się osobą przewlekle chorą w warunkach domowych. Poradnik zawiera materiał pozwalający z jednej strony ugruntować zdobytą w trakcie naszego projektu wiedzę, a z drugiej jest doskonałym przewodnikiem w sprawowaniu dalszej opieki.

Szkolenie w Gminie Suchy Las odbyło się w dniach: 23,24,30 i 31 lipca w Klubie Seniora „Dębowy Liść”. Naszym partnerem w tym projekcie były władze gminne. Również tym razem, tak jak w minionym roku, bardzo dużą pomoc w organizacji szkolenia otrzymaliśmy od Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. Tą drogą serdecznie dziękujemy. W trakcie szkolenia wszystkie zajęcia były przyjmowane z dużym zainteresowaniem, niezwykle aktywnie uczestnicy brali udział w spotkaniu z panią psycholog. Pomimo letniej kanikuły szkolenie ukończyło trzydzieści osób, w większości były to osoby, które zajmują się na co dzień opieką nad najbliższymi w domu. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia oraz poradnik „Damy radę czyli jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”. Cieszy nas także to, że, na zakończenie szkolenia, cztery uczestniczki zgłosiły swoją gotowość do pracy opiekuńczej nad osobą straszą niesamodzielną na zasadach wolontariatu.

Tym razem naszym partnerem w organizacji szkolenia Asystent seniora z niepełnosprawnością były władze Gminy Tarnowo Podgórne. Lista chętnych do udziału w szkoleniu, które prowadziliśmy 17,18,24 i 25 września była długa. Niestety, mogliśmy przyjąć tylko trzydzieści siedem osób, i tak o siedem więcej niż przewiduje projekt. I tym razem wszyscy z dużym zainteresowaniem słuchali wykładów jak i aktywnie brali udział w zajęciach praktycznych. W szczególności sumiennie uczono się ubierania i przemieszczania osoby leżącej. Uczestnicy odebrali certyfikaty ukończenia szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością” oraz poradniki „Damy radę”, z rąk pani Ewy Noszczyńskiej-Szkurat I zastępcy Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

Kolejne szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością”, które odbyło się w Czapurach w dniach: 8,9,15,16 października, przygotowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Jedność Czapury-Wiórek. I tym razem mogliśmy liczyć na bardzo dużą pomoc organizacyjną, ze szczególnym zaangażowaniem pani Danuty Paszkiewicz, szefowej stowarzyszenia. Tym razem w szkoleniu obok członków stowarzyszenia brały udział także panie, które zawodowo zajmują się opieką nad osobami niesamodzielnymi: opiekunki środowiskowe oraz pracownice domów opieki. Wśród kursantów były także osoby mające pod opieką niepełnosprawne dzieci, które już zdążyły dorosnąć…

I tym razem każde z zajęć kończyło się oklaskami i podziękowaniami. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły zajęcia z pierwszej pomocy w sytuacji ratowania życia. Trzydzieści pięć osób, które zaliczyły szkolenie odebrało certyfikaty i poradniki „Damy radę” z rąk pana Waldemara Waligórskiego, sołtysa Czapur.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będacych w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Wielkopolskiego

 

Szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością”, które przygotowaliśmy wspólnie z Katedrą Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, w minionym roku otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON. W bieżącym ponownie zgłosiliśmy nasz projekt jako kontynuację ubiegłorocznego. Nasza oferta została pozytywnie przyjęta i otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dzięki temu, w ramach zadania publicznego: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych”, przygotowaliśmy dwie edycje szkoleń „Asystent seniora z niepełnosprawnością” tym razem dla mieszkańców gmin Swarzędz oraz Mosina przewidywane dla sześćdziesięciu osób.

Także w tym przypadku schemat szkolenia był taki sam. Szesnastogodzinne szkolenie to czterogodzinne spotkania odbywające się przez cztery dni. Dwa pierwsze to wykłady dla wszystkich uczestników. Dwa następne to ćwiczenia i warsztaty prowadzone w podziale na dwie grupy. Zajęcia prowadził stały, sprawdzony już zespół: dr n. med. Ewa Zasadzka i dr n. med. Anna Klatkiewicz, psycholog i psychoterapeutą – pracujące w Katedrze Geriatrii i Gerontologii UM i na co dzień prowadzące zajęcia ze studentami medycyny oraz mgr Aleksandra Wielik-Nowak, specjalista w dziedzinie ratownictwa medycznego, mgr pielęgniarstwa Jolanta Plens-Gałąska koordynator na oddziale urologii onkologicznej i licencjonowana pielęgniarka Katarzyna Waraczewska-Wiese, specjalista w długoterminowej opiece rehabilitacyjnej oraz leczeniu ran.

W zajęciach przeprowadzonych w Swarzędzu w dniach: 29,3 października oraz 5 i 6 listopada, przeznaczonych dla mieszkańców tej Gminy, uczestniczyły także panie, które w ramach swojej pracy na co dzień opiekują się starszymi, samotnymi osobami. Pomimo, że miały pewne doświadczenie w codziennej opiece typu toaleta i karmienie to także i dla nich – jak same stwierdziły - były to niezwykle  pouczające spotkania. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się moduł dotyczący zapobiegania i leczenia odleżyn i ran.  Uczestniczki, bo tym razem były to same panie, poznawały techniki leczenia ran przy użyciu najnowszej generacji  opatrunków, plastrów i żeli.  Spotkanie z panią psycholog Anna Klatkiewicz przybrało niezwykle ciekawą formę dyskusji, w trakcie której panie dzieliły się swoimi doświadczeniami i problemami związanymi z długoterminową opieką nad osobą niepełnosprawną.  Również wykład dr n.med. Ewy Zasadzkiej dotyczący chorób wieku starszego oraz problemu upadków i rehabilitacji i tym razem cieszył się dużym zainteresowaniem. Wszystkie panie, tym razem było ich 32. zaliczyły pozytywnie testy i otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia. Przy  organizacji szkolenia otrzymaliśmy bardzo dużą pomoc od Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, który nie tylko prowadził rekrutację, ale także udostępnił nam nieodpłatnie sale wykładowe.

Chętnych do udziału w szkoleniu w Gminie Mosina było bardzo dużo, z listy 40. osób szkolenie ukończyło 36. Przez cztery dni, tj. 19,20 oraz 26 i 27 listopada panie uczyły się codziennej opieki nad niepełnosprawnym seniorem: toalety, karmienia, zmian pozycji oraz ubierania. Z ciekawością zapoznawały się z najnowszymi udogodnieniami dla seniorów oraz z profilaktyką antyodleżynową i najnowszymi metodami leczenia ran przekazywanymi przez Katarzynę Waraczewską-Wiese. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Wszystkie panie z bardzo dużym zaangażowaniem, pod czujnym okiem Aleksandry Wielik-Nowak, ćwiczyły na fantomach sztuczne oddychanie. Jola Plens-Gałąska omawiała problematykę związaną z  odżywianiem i dietą osoby starszej oraz  prowadziła instruktarz z rodzajów cewników zewnętrznych oraz metod dbania o ich higienę. Także i tym razem znacznie przedłużyło się spotkanie z psychologiem- terapeutką dr n. med. Anną Klatkiewicz.  Panie miały bardzo wiele pytań i wątpliwości dotyczących radzenia sobie ze swoją psychiką w trakcie długoterminowej opieki.  Oczywiście wykład dr n med. Ewy Zasadzkiej połączony z pokazami ćwiczeń oraz okraszany filmikami związanymi z tematyką upadków u osób starszych oraz chorobami wieku starszego jak zwykle był wysłuchany z wielkim zainteresowaniem. Należy nadmienić, że przy organizacji szkolenia otrzymaliśmy dużą pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, który prowadził rekrutację.

Zadanie wspólfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz aktywności Społecznej Osób Starszychna lata 2014-2020 

Szkolenie „Senior – asystent seniora z niepełnosprawnością”  skierowaliśmy do osób po 60. roku życia. Program szkolenia obejmował takie same zagadnienia, jak przygotowane wspólnie z naszymi partnerami szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością”. Szesnastogodzinne szkolenie to czterogodzinne spotkania odbywające się przez cztery dni. Dwa pierwsze to wykłady dla wszystkich uczestników. Dwa następne to ćwiczenia i warsztaty prowadzone w podziale na dwie grupy. Zajęcia prowadził stały, sprawdzony już zespół: dr n. med. Ewa Zasadzka i dr n. med. Anna Klatkiewicz, psycholog i psychoterapeutą – pracujące w Katedrze Geriatrii i Gerontologii UM i na co dzień prowadzące zajęcia ze studentami medycyny oraz mgr Aleksandra Wielik-Nowak, specjalista w dziedzinie ratownictwa medycznego, mgr pielęgniarstwa Jolanta Plens-Gałąska koordynator na oddziale urologii onkologicznej i licencjonowana pielęgniarka Katarzyna Waraczewska-Wiese, specjalista w długoterminowej opiece rehabilitacyjnej oraz leczeniu ran.

W ramach uzyskanego dofinansowania przeprowadziliśmy dwie edycje szesnastogodzinnych szkoleń. Jedna skierowana była do mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz natomiast druga do mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne. Pomimo bardzo krótkiego czasu na zebranie wymaganych sześćdziesięciu beneficjentów – o przyznaniu dofinansowania dowiedzieliśmy się na początku listopada – udało się nam w niespełna miesiąc przeszkolić siedemdziesiąt osób. Znów życie pokazało jak bardzo brakuje w społeczeństwie wiedzy na temat opieki nad osoba starszą i jak duże jest społeczne zapotrzebowanie na tego typu szkolenia, zwłaszcza wśród osób po 60. roku życia. To właśnie te osoby mają zazwyczaj pod opieką swoich 80. letnich rodziców lub współmałżonków.

 

Przez cztery dni 2,3,4 i 9 grudnia trwało szkolenie dla osób powyżej 60. roku życia opiekujących się najbliższymi w domach rodzinnych. Bardzo dużą pomoc przy organizacji szkolenia otrzymaliśmy od pań z Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, z którymi współpracowaliśmy przy wcześniejszym projekcie. W dużej mierze dzięki nim lista chętnych zapełniła się błyskawicznie, na trzydzieści dwie zgłoszone osoby, szkolenie ukończyło i odebrało certyfikaty dwadzieścia osiem. Niestety, choroby pokrzyżowały kilku osobom plany.

Grupa była bardzo aktywna. Udział w szkoleniu nie ograniczał się do biernego słuchania prelegentów. W trakcie zajęć praktycznych, prowadzonych przez pielęgniarki: Jolantę Plens-Gałąskę i Katarzynę Waraczewską- Wiese, bardzo chętnie dzielono się własnymi doświadczeniami i wątpliwościami z zakresu opieki nad niepełnosprawnym seniorem. Uczono się nowych technik przekładania, ubierania czy wykonywania toalety przez jedną osobę.

Uczestnicy bardzo skrupulatnie uczyli się także pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, szczególnie aktywnie poznając technikę sztucznego oddychania, którą prezentowała mgr. Aleksandra Wielik-Nowak – ratownik medyczny. Pod adresem prowadzących padało wiele pytań. Zajęcia z panią dr n. med. Anną Klatkiewicz psychologiem i terapeutą znacznie wybiegły poza ramy czasowe – tak ciekawa była dyskusja i tak wiele zgłaszano problemów. W trakcie spotkania z dr n. med. Ewą Zasadzką zebranych przede wszystkim interesowały zagadnienia związane z chorobami wieku starszego. Głównie choroba Alzheimera i problem jak wykryć i nie przegapić początku choroby na etapie, kiedy coś jeszcze można zrobić. Także wiele pytań dotyczyło przyczyn i sposobów leczenie choroby Parkinsona.

 

W dniach od 8 do 11 grudnia prowadziliśmy szkolenie w Gminie Tarnowo Podgórne, a konkretnie w Przeźmierowie. Okazało się, że działa tam bardzo prężnie Koło Emerytów i Rencistów. Przede wszystkim jego członkowie wyrazili chęć uczestniczenia w proponowanym przez nas szkoleniu. Jedna z pań od razu zgodziła się pomóc bezinteresownie w prowadzeniu naboru. Pani Janina Przybylska, na zasadzie wolontariatu, przez dwa tygodnie zapisała blisko pięćdziesięcioro chętnych do uczestnictwa w szkoleniu. W tym miejscu Pani Janko bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc. Także tym razem kilka osób wykruszyło się i szkolenie ukończyły, odbierając certyfikat, czterdzieści dwie osoby. Z duża przyjemnością kadra szkoleniowa spotykała się z tą grupą – bardzo zdyscyplinowaną, twórczą i łaknąca wiedzy. Każde zajęcia przeciągały się ponad wyznaczony czas, tak wiele było tematów, pytań, wątpliwości do rozwiania. Dla przykładu wydawało się, że ćwiczenia sztucznego oddychania nie będą miały końca. Panie pielęgniarki zasypywane były gradem pytań nie tylko związanych z opieką nad osobą leżącą ale także dotyczących własnych problemów pojawiających się po sześćdziesiątym roku życia, np. sposobów radzenia sobie z haluksami, odciskami, leczenia oparzeń, ran, rodzajów zalecanych plastrów, opatrunków itp. Na zakończenie każdego z pięciu spotkania były w podziękowaniu gromkie brawa i czerwone róże dla prowadzących. Jesteśmy przekonani, że satysfakcję z tego szkolenia miały wszystkie strony: uczestnicy, czemu dawali spontaniczny wyraz, szkolący bo odczuwali wdzięczność słuchaczy, i my jako fundacja, że i tym razem otrzymaliśmy dowód na to, że to co robimy ma sens.

Newsletter