Projekty 2019 rok

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością”, które przygotowaliśmy wspólnie z Katedrą Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, i które zgłosiliśmy w bieżącym roku do konkursu ofert ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej otrzymało dofinansowanie. Dzięki temu, w ramach zadania publicznego: „Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych” będziemy prowadzić szkolenie „Asystent Seniora z Niepełnosprawnością” .

Przygotowaliśmy dwie edycje szkoleń „Asystent seniora z niepełnosprawnością” dla mieszkańców miasta i gmin Oborniki oraz gminy Dopiewo.

Opracowany schemat szkolenia zawsze jest ten sam. Szesnastogodzinne spotkania odbywały się przez cztery dni. Dwa pierwsze to wykłady dla wszystkich uczestników.

Podczas pierwszego dnia dr n. Med. Ewa Zasadzka w trakcie czterogodzinnego spotkania prowadziła wykłady na temat postępowania z osobą starszą niepełnosprawną oraz zapoznawała ze specyfiką procesu starzenia a także z najczęściej występującymi dolegliwościami i objawami chorobowymi u osób starszych.

Drugi dzień szkolenia to dwa spotkania:

Mgr Aleksandra Wielik-Nowak, specjalista w dziedzinie ratownictwa medycznego prowadzi zajęcia z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy szkolenia poznają zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo –oddechowej, uczą się jak udzielić pomocy w zadławieniu oraz w  sytuacji nagłego zachorowania (nagłe zatrzymania krążenia, udar mózgu, napad drgawkowy, hipo/hiperglikemia, zatrucia, omdlenia, przegrzanie organizmu, duszność, ból w klatce piersiowej).

 Kolejne dwie godziny to spotkanie z dr n. med. Anną Klatkiewicz, psychologiem i psychoterapeutą z zakresu psychologicznych aspektów sprawowania funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej lub starzejącej się z elementami komunikacji interpersonalnej. Słuchacze nabywają umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą podopieczną, rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych w relacji z osobą podopieczną a także uczą się jak radzić sobie ze stresem i sytuacją przeciążenia.

Trzeci i czwarty dzień szkolenia odbywa się w podziale na dwie grupy. Naprzemiennie uczestnicy mają spotkania z dwiema pielęgniarkami.

 Mgr Jolanta Plens-Gałąska omawia czynności dnia codziennego opiekuna, a w szczególności zaprojektowanie planu opieki. Kolejnym moduł dotyczył sposobu odżywiania i karmienia seniora z propozycjami przykładowych jadłospisów. Pani mgr omawia sposoby odżywiania za pomocą sondy żołądkową lub przetokę żołądkową ( gastrostomię). Kolejny temat związany jest z problemami oddawania moczu połączony z nauką wykorzystania najnowszej generacji cewników.

 Licencjonowana pielęgniarka Katarzyna Waraczewska-Wiese, specjalista w geriatrii oraz długoterminowej opiece rehabilitacyjnej oraz leczeniu ran prowadziła warsztaty z zabiegów pielęgnacyjnych, a w szczególności: toalety seniora, mycia całego ciała w łóżku i higieny części intymnych oraz stosowania i zakładania podkładów, pielucho-majtek u osoby leżącej. Uczyła bezpiecznego przekładania podopiecznego z wózka do łózka, zmian pozycji ułożeniowych w łóżku oraz ubierania osoby leżącej. Omawiała szeroko profilaktykę przeciwodleżynową z demonstracją najnowszych sposobów a także demonstrowała udogodnienia zapobiegające powstawaniu odleżyn( krążki, wałki, poduszki żelowe, drabinki).

Po raz kolejny zawitaliśmy w Obornikach, tym razem w czerwcu b.r., przy współpracy z Fundacją „Na prostej drodze” , przeprowadziliśmy bezpłatne szkolenie dla opiekunów osób niezależnych „Asystent seniora z niepełnosprawnością” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Podczas szkolenia w Obornikach, przez wszystkie cztery dni, walczyliśmy z nieprawdopodobnymi upałami. Niestety, nie wszyscy uczestnicy dali radę przetrwać czterogodzinne spotkania w nieklimatyzowanej sali. Niektóre z zapisanych osób po prostu  nie dały rady nawet dotrzeć na zajęcia. Najwytrwalsi dali radę i ćwiczyli, słuchali i zaliczyli cały  cykl szkolenia. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, a także warsztaty z opieki nad osobą leżącą.

W Gminie Dopiewo zawitaliśmy już po raz czwarty. To dowód na to, że nasze szkolenie wciąż cieszy się dużą popularnością. Także i tym razem przeprowadziliśmy go dzięki świetnej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z którym to podpisaliśmy umowę partnerską. Miło nam było szczególnie, że w szkoleniu uczestniczyła dyrektor OPS, pani Czesława Leciejewska. Wśród uczestników było także czterech panów, którzy bardzo aktywnie brali udział w zajęciach. Po czterodniowych wykładach i ćwiczeniach, zaliczeniu sprawdzianów, wszyscy, tj. 36 osób otrzymało certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu oraz książki – poradniki dla opiekunów osób starszych wydanych przez naszą fundację.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w 2019 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością”, które przygotowaliśmy wspólnie z Katedrą Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, zgłosiliśmy w bieżącym roku do konkursu ofert ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego ze środków PFRON. Otrzymaliśmy wskazane we wniosku dofinansowanie, dzięki czemu możemy przeprowadzić cztery edycje szkoleń dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego. Nasz projekt prowadzimy w ramach zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji” na podstawie umowy nr U34/PFRON/2019 z dnia 30.08.2019 Przygotowaliśmy cztery edycje szkoleń „Asystent seniora z niepełnosprawnością” dla mieszkańców Poznania, miasta i powiatu: Rawicz, Leszno i Konin. Szkolenia, poza Poznaniem prowadziliśmy w cyklu dwudniowym. Spotykaliśmy się z uczestnikami przez dwie kolejne soboty po osiem godzin. Tak jak w latach poprzednich zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże, znacznie przewyższające założenia. Na przewidywane 120 osób szkolenie dla opiekunów osób starszych ukończyło 165 uczestników.

W tym roku zawitaliśmy do Rawicza po raz drugi. Okazało się, że wieści o naszym ubiegłorocznym szkoleniu „poszły w lud”, a zapotrzebowanie na nie w mieście i powiecie jest wciąż bardzo duże. Przez dwie kolejne soboty 21 i 28 września prowadziliśmy zajęcia dla bardzo licznej grupy. Szkolenie prowadziliśmy na zasadzie umowy partnerskiej z Gminą Rawicz i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu. To właśnie MOPS wziął na siebie ciężar zapisów na szkolenie. Miłym akcentem był fakt, że szkolenie zainaugurował pan Paweł Szybaj, Zastępca Burmistrza odpowiedzialny w Rawiczu między innymi za politykę społeczną oraz pani Władysława Czajkowska, dyrektor MOPS. Było nam bardzo miło, że po wysłuchaniu pierwszych minut wykładu pan Burmistrz tak się zaciekawił, iż pozostał na pierwszym wykładzie, a pani Dyrektor postanowiła uczestniczyć w całym szkoleniu. Grupa była bardzo zaangażowana w zajęciach i chłonna wiedzy, więc wykładowcy prowadzili zajęcia z dużą przyjemnością, nie licząc przewidzianego na nie czasu. Certyfikaty ukończenia szkolenia dla opiekunów osób starszych odebrało 38 osób.

 

Leszno znalazło się po raz pierwszy na naszej „szkoleniowej mapie” i od razu stało się naszym liderem. Godny podkreślenia jest fakt, że propozycja zorganizowania szkolenia od razu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem miejskich władz. Dlatego też szkolenie prowadziliśmy na podstawie umowy o partnerstwie z Miastem Leszno, a pomoc organizacyjną otrzymaliśmy od pani Anny Szymańskiej, pełnomocnika Prezydenta Miasta Leszna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przez dwie kolejne soboty 19 i 26 października spotykaliśmy się z uczestnikami szkolenia dla opiekunów osób starszych i niesamodzielnych z terenu Leszna i powiatu leszczyńskiego w przyjaznych salach Leszczyńskiego Centrum Biznesu Wspaniałe szkolenie, nie dość, że liczebność grupy pobiła wszelkie dotychczasowe rekordy, to na dodatek uczestnicy znakomicie współpracowali z prowadzącymi i stwarzali świetną atmosferę. Dzięki elastyczności firmy, która przygotowała catering, którą był „Bar Frezja” mogliśmy przyjąć na szkolenie wszystkich chętnych. Certyfikat ukończenia szkolenia odebrały 57 osoby.

 

Szkolenie w Poznaniu prowadziliśmy w tradycyjnym układzie czterech popołudniowych spotkań: 21,22,28 i 29 października. To już piąte szkolenie dla mieszkańców stolicy Wielkopolski. Także i tym razem mieliśmy komplet osób. Największym zainteresowaniem cieszyła się nauka podnoszenia osoby leżącej na brzuchu i plecach, oraz zmiana pozycji osoby leżącej. Jak zwykle z dużym zainteresowaniem przyjęto zajęcia z psychologiem, a także zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Szkolenie w Poznaniu ukończyły 32 osoby i tym samym otrzymały certyfikat.

 

Po raz pierwszy zawitaliśmy także do Konina. Pomimo pierwszych malutkich niepowodzeń, udało się. Jako pierwszy, szkoleniem zainteresował się Koniński Oddział PCK, później okazało się, że także wśród mieszkańców jest bardzo duży odzew na nasze ogłoszenia. Niestety, z powodu ograniczonych środków i mniejszej przychylności firmy cateringowej co do zwiększenia liczby posiłków nie mogliśmy przyjąć wszystkich chętnych, a było ich aż 56. Nasze możliwości pozwoliły na przeszkolenie 40. osób. Już jesteśmy „po słowie” z panią Ewą Behnke, przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Koninie, która także uczestniczyła w szkoleniu. Jeżeli tylko w przyszłym roku uda się nam uzyskać do naszego projektu dofinansowanie, to na pewno pierwsze ze szkoleń przeprowadzimy w Koninie.

 

Newsletter