Projekty 2020 rok

Po raz pierwszy, od powstania naszej fundacji, w 2020 roku nie prowadziliśmy szkoleń bezpłatnych w ramach projektów otrzymujących dofinansowanie. Rok , który zaskoczył wszystkich epidemią COVID-19, a co za tym idzie, związane z nią obostrzenia, nie pozwoliły nam na zwykłe funkcjonowanie. Jednak nie próżnowaliśmy. Fundacja przystąpiła do konkursów ofert ogłaszanych przez dwie gminy Województwa Wielkopolskiego. Nasze oferty na szkolenie w ramach cyklu podnoszenia kompetencji opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych okazały się w obu przypadkach najlepsze. Tym sposobem, wykorzystując okres letni i zniesienie obostrzeń covidowych, przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników – opiekunek za trudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku oraz dla opiekunów faktycznych z Tarnowa Podgórnego. W pierwszym przypadku, podczas dwóch ośmiogodzinnych spotkań prowadziliśmy zajęcia z podstawowych zagadnień geriatrycznych oraz przeszkolenie warsztatowe w zakresie sprawowania opieki, w szczególności:

  • Podstawy postępowania w kontaktach z podopiecznym,
  • Choroby wieku starszego: rozpoznanie i postępowanie,
  • Zabiegi pielęgnacyjne z chorym w różnym stopniu niepełnosprawności,
  • Karmienie i dieta,
  • Strategia przeciwodleżynowa,
  • Pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia,
  • Podstawy psychologii opieki nad osobą przewlekle chorą oraz umiejętność pracy w zespole.

W Tarnowie Podgórnym mieliśmy cztery sześciogodzinne spotkania. Każdy dzień poświęcony był innemu zagadnieniu. Jedno spotkanie to certyfikowany kurs z udzielania pierwszej pomocy, drugie to warsztaty psychologiczne z przestrzegania zasad savoir vivre w kontaktach opiekun – podopieczny oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Trzecie spotkanie to warsztaty z zabiegów pielęgnacyjnych i nauka sposobów zmiany pozycji podopiecznego. Podczas kolejnych zajęć uczestnicy spotkali się z panią mecenas, która omawiała prawne i instytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Newsletter