Koniec szkolenia

13 września 2018 roku

  Dzisiaj koniec szkolenia w Środzie Wielkopolskiej. Super grupa, wszyscy czynnie brali udział w zajęciach, chłonęli przekazywaną wiedzę oraz dzielili się swoimi problemami i kierowali do prowadzących wiele pytań. Szkolenie ukończyło 32 osoby. Duże podziękowania dla naszego partnera szkolenia – Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej. .

Newsletter