Podsumowanie roku

18 grudnia 2018 roku

Koniec roku to czas na podsumowanie minionych dwunastu miesięcy. Na trzy złożone wnioski w otwartych konkursach ofert z zakresu opieki społecznej i polityki senioralnej otrzymaliśmy dwa dofinansowania, jedno ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, drugie ze środków PFRON. Dzięki temu, w ramach szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością” przeszkoliliśmy łącznie 252 osoby. Dodatkowo, w ramach działalności odpłatnej przeszkoliliśmy, w ramach podnoszenia kompetencji zawodowych , grupę 30 osób świadczących pomoc osobom starszym i niesamodzielnym.

Newsletter