Nasza oferta najlepsza!

30 lipca 2022 roku

Miło nam donieść, że nasza oferta zgłoszona do konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Kotla w Województwie Dolnośląskim, również w tym roku, okazała się najlepszą. Już w sierpniu poprowadzimy w Gminie Kotla szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych pt. „Opieka nad osobą zaburzoną psychicznie”. Nasi specjaliści już przygotowują się do zajęć.

Newsletter