Zwiększyliśmy liczbę uczestników

30 października 2014 roku

Przystępując do projektu: szkolenie ”Asystent seniora z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie przypuszczaliśmy, że na ten typ szkoleń może być aż tak duże zapotrzebowanie społeczne. Ponieważ w Gminie Suchy Las kolejka chętnych przekroczyła ponad czterdzieści osób, w ramach posiadanych możliwości finansowych zwiększyliśmy liczbę uczestników szkolenia o siedem osób. Możemy się pochwalić, że 37 osób zaliczyło II edycję szkolenia i odebrało stosowne certyfikaty.

Newsletter