Zakończenie III edycji szkoleń

30 listopada 2014 roku

Zakończyliśmy projekt: szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością” współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Trzecia edycja szkolenia przeprowadzona w Murowanej Goślinie również cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Także i w tym przypadku udało się przeszkolić 37 osób.

Cieszy nas fakt, że potwierdziło się nasze przekonanie o potrzebie prowadzenia tego typu szkoleń. Jednocześnie spotkania szkoleniowe unaoczniły jak mała jest w społeczeństwie wiedza o sposobach opieki nad osobami starszymi i jak ważki społecznie jest to problem.

Newsletter