Składamy kolejne oferty

30 marca 2016 roku

Możemy się pochwalić, że otrzymaliśmy dotację ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej. Nasz projekt, który jest kontynuacją   szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością” otrzymał dofinansowanie pozwalające przeprowadzić kolejne cztery edycje szkoleń przeznaczonych dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego.

 

Newsletter