Aktualności

10 stycznia 2017 roku

W 2016 roku w ramach pozyskanych dotacji prowadziliśmy dwa rodzaje bezpłatnych szkoleń:

1. Kontynuacja szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością”: projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, skierowany do opiekunów zawodowych, członków rodzin i wolontariuszy. W ramach otrzymanej dotacji przeprowadziliśmy cztery edycje szkoleń w miastach i gminach Województwa Wielkopolskiego: Czerwonaku, Kórniku, Kostrzynie i Poznaniu. Na zakładane 120 osób przeszkoliliśmy 151 osób.

2. Kontynuacja szkolenia „Senior – asystent seniora z niepełnosprawnością” projekt otrzymał ponownie dotację z Ministerstwa Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020 ASOS – edycja 2016, oferta skierowana jest do osób po 60. roku życia, które opiekują się swoim najbliższym w domu rodzinnym, a także osób, które chcą pomagać seniorom niepełnosprawnym na zasadzie wolontariatu. W ramach otrzymanej dotacji przeprowadziliśmy pięć edycji szkoleń, w ramach, których, na zakładanie 150 osób przeszkoliliśmy 188 osób. Reasumując, w roku 2016 przeszkolimy 339 osób, które już zajmują się opieką nad seniorem bądź będą czyniły to w przyszłości.

Reasumując, w roku 2016 przeszkoliliśmy 339 osób, które już zajmują się opieką nad seniorem bądź będą czyniły to w przyszłości.

16 grudnia 2016 roku

Szkoleniem w Dąbrowie przeznaczonym dla osób po 60. roku życia, zorganizowanym w ramach dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, zakończyliśmy tegoroczny cykl szkoleń opiekunów seniorów niesamodzielnych. Łącznie w tym roku przeprowadziliśmy na terenie Województwa Wielkopolskiego dziewięć edycji szkoleń, w których uczestniczyło ponad trzysta trzydzieści osób.

28 listopada 2016 roku

Zakończyliśmy czwartą edycję szkolenia „Senior – asystent seniora z niepełnosprawnością” przeznaczonego dla osób po 60. roku życia, które prowadzimy dzięki dotacji uzyskanej w ramach programu ASOS. W dniach od 21 do 24 listopada ponownie gościliśmy w przyjaznym naszej fundacji Kostrzynie. Po pierwszym szkoleniu przeznaczonym dla opiekunów osób starszych okazało się, że także wśród starszych mieszkańców Miasta i Gminy Kostrzyn jest spore zapotrzebowanie na takie szkolenie. Także tym razem na rozpoczęciu zawitali włodarze miasta. Także i tym razem mieliśmy nadkomplet. Szkolenie ukończyło 41 osób, z czego 38 miało ukończone 60. lat.

Newsletter