Aktualności

28 maja 2016 roku

Pierwsze ze szkoleń „Asystent seniora z niepełnosprawnością” kierujemy do mieszkańców Gminy Czerwonak. Szkolenie odbędzie się w dniach: 22, 24 oraz 29, 30 czerwca 2016 roku w godzinach: 16.00-20.00. Jak zwykle będą to cztery, czterogodzinne spotkania. Szkolenie składać będzie się z części teoretycznej (8 h) i praktycznej (8 h), a zajęcia poprowadzą: lekarze z Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, psycholog, ratownik medyczny oraz wyspecjalizowane pielęgniarki.

Miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6.

Szczegóły i zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Renata Waszkiel – Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych,  tel. : 669 977 685.

Zapraszamy wszystkich chętnych!!!!

10 maja 2016 roku

  Możemy się pochwalić, że otrzymaliśmy dotację ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej. Nasz projekt, który jest kontynuacją   szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością” otrzymał dofinansowanie pozwalające przeprowadzić kolejne cztery edycje szkoleń przeznaczonych dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego.

30 marca 2016 roku

Możemy się pochwalić, że otrzymaliśmy dotację ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej. Nasz projekt, który jest kontynuacją   szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością” otrzymał dofinansowanie pozwalające przeprowadzić kolejne cztery edycje szkoleń przeznaczonych dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego.

 

Newsletter