Aktualności

30 listopada 2015 roku

Chętnych do udziału w szkoleniu w Gminie Mosina było bardzo dużo, z listy 40. osób szkolenie ukończyło 36. Przez cztery dni, tj. 19,20 oraz 26 i 27 listopada uczestnicy wysłuchiwali wykładów oraz uczyli się codziennej opieki nad niepełnosprawnym seniorem. Szkoleniem w Mosinie zakończyliśmy realizację drugiego projektu, tym razem współfinasowanego ze środków PFRON pozostających w2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W trakcie dwóch edycji szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością” przeszkoliliśmy 68 osób.

7 listopada 2015 roku

Za nami szkolenie w Swarzędzu, organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON. Ukończyły go 32 panie, w dużej części były to opiekunki środowiskowe i pracownicy socjalni, ale nie brakowało także osób, które na co dzień opiekują się swoimi niepełnosprawnymi bliskimi w domach. 19 listopada rozpoczynamy edycję w Mosinie. Jak zazwyczaj zapisy prowadzone są w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie, który tym razem nam partneruje.

25 października 2015 roku

Końcówka roku jest dla nas bardzo pracowita. Zakończyliśmy jeden projekt, jesteśmy w trakcie drugiego, tym czasem otrzymaliśmy informację, że przydzielono nam dotacje z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020 ASOS – edycja 2015 na zorganizowanie dwóch edycji szkoleń: „Senior – asystent seniora” – i to do końca roku. Tym razem oferta skierowana jest do osób po 60. roku życia.

Newsletter