Aktualności

30 listopada 2014 roku

Zakończyliśmy projekt: szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością” współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Trzecia edycja szkolenia przeprowadzona w Murowanej Goślinie również cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Także i w tym przypadku udało się przeszkolić 37 osób.

Cieszy nas fakt, że potwierdziło się nasze przekonanie o potrzebie prowadzenia tego typu szkoleń. Jednocześnie spotkania szkoleniowe unaoczniły jak mała jest w społeczeństwie wiedza o sposobach opieki nad osobami starszymi i jak ważki społecznie jest to problem.

30 października 2014 roku

Przystępując do projektu: szkolenie ”Asystent seniora z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie przypuszczaliśmy, że na ten typ szkoleń może być aż tak duże zapotrzebowanie społeczne. Ponieważ w Gminie Suchy Las kolejka chętnych przekroczyła ponad czterdzieści osób, w ramach posiadanych możliwości finansowych zwiększyliśmy liczbę uczestników szkolenia o siedem osób. Możemy się pochwalić, że 37 osób zaliczyło II edycję szkolenia i odebrało stosowne certyfikaty.

24 października 2014 roku

Zakończyliśmy II edycję projektu, którą przeprowadziliśmy w gminie Suchy Las. Szkolenie cieszyło się dużą popularnością. Certyfikaty ukończenia kursu otrzymało 35 osób.

Newsletter