Aktualności

10 października 2021 roku

Tegoroczny sezon szkoleniowy zakończyliśmy pobytem w Gnieźnie. Także w tym mieście, po raz kolejny, ramach szkoleń podnoszących kompetencje osób świadczących pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym, przeszkoliliśmy grupę 35 opiekunek zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestnicy zdobyli wiedzę z podstawowych oraz złożonych czynności dnia codziennego, a także z profilaktyki przeciwodleżynowej. Uczestniczyli w warsztatach psychologicznych dotyczących sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wraz z elementami umiejętności nawiązania kontaktu z podopiecznym.

15 września 2021 roku

W tym roku po raz kolejny zawitaliśmy do Wrześni. Tym razem trzydzieści opiekunek zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w ramach szkoleń z cyklu wzmacniania kompetencji osób świadczących pomoc seniorom i osobom zależnym, zapoznało się z najnowszymi technikami przemieszczania za pomocą funkcjonalnych i innowacyjnych urządzeń. Ponadto uczestniczyły w wykładzie dotyczącym postępowania w trakcie opieki nad osobą chorą na: Alzheimera, stwardnienie rozsiane oraz schizofrenię.

20 sierpnia 2021 roku

Do rąk opiekunów trafia kolejna książka przygotowana przez naszą fundację. Zazwyczaj osoba sprawująca opiekę nad najbliższym członkiem rodziny nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie z tego tytułu przysługują jej prawa. Tak niska świadomość należnych opiekunom i ich podopiecznym praw i przywilejów skłoniła nas do przygotowania opracowania dotyczącego wsparcia prawnego opiekunów i podopiecznych. Dzięki partnerstwu i bezinteresowności Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Spółka Komandytowa oraz wsparciu finansowemu otrzymanemu z Samorządu Województwa Wielkopolskiego trafia do Państwa rąk kolejny informator z cyklu: „Co każdy opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej wiedzieć powinien”, pt. „ Prawne i instytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”.

Newsletter