Aktualności

18 grudnia 2018 roku

Koniec roku to czas na podsumowanie minionych dwunastu miesięcy. Na trzy złożone wnioski w otwartych konkursach ofert z zakresu opieki społecznej i polityki senioralnej otrzymaliśmy dwa dofinansowania, jedno ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, drugie ze środków PFRON. Dzięki temu, w ramach szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością” przeszkoliliśmy łącznie 252 osoby. Dodatkowo, w ramach działalności odpłatnej przeszkoliliśmy, w ramach podnoszenia kompetencji zawodowych , grupę 30 osób świadczących pomoc osobom starszym i niesamodzielnym.

29 listopada 2018 roku

Szkoleniem w Poznaniu zakończyliśmy cykl bezpłatnych szkoleń „Asystent seniora z niepełnosprawnością” współfinansowanych ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Bardzo jesteśmy dumni z faktu, że w tym roku, w czterech edycjach szkolenia, certyfikaty uzyskało aż 176 osób, na 120, które zakładaliśmy.

12 listopada 2018 roku

 Ostatnią edycję szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością” dedykowaną opiekunom osób zależnych, a współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielopolskiego kierujemy do mieszkańców Poznania. Szkolenie rozpoczynamy 19 listopada o godz. 16.00 w Sali wykładowej Centrum Medycznego Stanley w Poznaniu. Szczegóły jak zwykle w zamieszczonej ulotce.

 Zaproszenie

Newsletter